Wat is cocreatie?

Cocreatie is een samenwerking tussen diverse actoren met de bedoeling waarde te creëren. We vertrekken van een gemeenschappelijke uitdaging. Luisteren en de dialoog aangaan zijn belangrijke voorwaarden om die uitdaging te ontdekken. We stellen ons in eerste instantie de vraag: wat bindt ons? Dat kan een gedeelde context (plaatsgebonden) zijn of gedeelde behoeften.

Lees meer over cocreatie

Onze expertise

Wat kunnen wij voor u betekenen bij uw cocreatie verhaal?

Er zijn zoveel projecten die je beter samen opzet: met mensen uit de buurt, waarmee je samenleeft of bepaalde interesses deelt. Als dat moeizaam gaat, of niet lukt, neem dan contact op met Schakel.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van processen, met het benutten van de aanwezige diversiteit en waarde te creëren met een veelvoud van actoren. Samen met jou zoeken we naar wat mensen verbindt om samen hun uitdaging te realiseren.

Lees meer over onze diensten
Een constante gids

We hebben heel wat kennis & ervaring opgebouwd in het cocreatieverhaal. We bouwden ons eigen cocreatiemodel, en werken samen met bedrijven, overheden en actoren in de zorgsector

Community-vorming

Cocreatie gaat altijd gepaard met een community-vorming. Die opzetten is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen u perfect begeleiden bij het opzetten, activeren en mobiliseren van uw community.

Vergaderruimte De Stek

Onze locatie 'De Stek' is eveneens een open plek, een vergaderruimte waar u ook gelijkgezinden kan ontmoeten. Door die kruisbestuiving willen we projecten extra input geven van derden.

Wil jij ook 'locon'nen'?

Locon staat voor lokaal cocreërend netwerk. Locon is een tweewekelijks gespreksmoment waarbij verschillende actoren rond de tafel zitten en ideeën uitwisselen. Schakel faciliteert en zorgt dat de tafel vol zit en concreet ingespeeld wordt op nieuwe ideeën.

Schakel vzw begeleidt cocreatieprojecten die gericht zijn op een duurzame samenwerking met alle belanghebbenden van een specifieke plek.

Onze lopende projecten

Bekijk enkele van onze huidige projecten en zie wat we precies doen.

Toekomstfonds
zorgsector ">
Toekomstfonds
community-vorming ">
Toekomstfonds
landbouwsector
Locon De Stek
expertise
Knopenland
community-vorming
Zone 11
community-vorming
Project Vuurtorenwijk Oostende
community-vorming

Contacteer ons

Schakel vzw begeleidt cocreatieprojecten die gericht zijn op een duurzame samenwerking met alle belanghebbenden van een specifieke plek.

Bezoek ons

De Stek

Sint-Pietersaalststraat 1
9000 Gent

Bedankt voor uw bericht!

* Gelieve alle velden correct in te vullen.