Expertise & diensten

Onze expertise

Het cocreatiemodel. Gebaseerd op inzichten

Schakel bouwde op inzichten uit het verleden en organiseerde het project Energopro dat burgers en boeren samenbracht om hernieuwbare energie te produceren. Uit dat project werden een aantal lessen getrokken die aanleiding gaven tot het schakelmodel voor cocreatie. Het schakelmodel beschrijft de onderdelen en samenhang van een cocreatieproces. De basis voor een cocreatieproces ligt in het vinden van het gemeenschappelijke, van dat wat bindt:

  1. Vertrekkend van een plek (bvb. een locatie, een gemeente, de zetel van een organisatie)
  2. Wat vinden we waardevol om zorg voor te dragen (bvb. ouderenzorg, onderwijs, mensen met een beperking, jeugd…)
  3. Wat is de gemeenschappelijke uitdaging? Hierbij vertrekken we vanuit het aanwezige (aanbod, assets, maar ook behoeften, noden en wensen) waaruit een aantal mogelijke activiteiten gedestilleerd worden met een potentieel voor waardecreatie (voedsel, energie, onderdak, mobiliteit, kleding etc…)
  4. In een volgende fase gaan we op zoek naar een verdienmodel
  5. Een organisatie
  6. Beide vertrekken vanuit het belang van beleving. Een verdienmodel binnen een productiegedreven context (beginlaag van de meerwaardecirkel) ziet er helemaal anders uit dan een verdienmodel uit een cocreatieproject. Zo gaan vele diensten gebukt onder een sterke prijsdruk. Het belevingsaspect kan hier een verschil maken. Beleving is strikt persoonlijk, uniek en niet eindeloos reproduceerbaar.
Cocreatiemodel

Onze diensten

Cocreatie is gebaat bij krachtige en dynamische gemeenschappen, die bestaan uit mensen met diverse waarden, overtuigingen en perspectieven. Het model werd zo opgesteld dat het een plaats geeft aan die diversiteit. Wij sluiten onze ogen niet voor de verschillende werelden, maar nemen de uitdaging aan, omdat uit dit contact sterke gemeenschappen vorm krijgen.

Cocreatie in de zorgsector

De zorgsector biedt vele mogelijkheden voor cocreatie. De vermaatschappelijking van de zorg dwingt dienstverleners ook op zoek te gaan naar verbinding en interactie met de buurt.

De basiselementen (plek en zorg) zijn per definitie aanwezig. Voor de ontwikkeling van activiteiten, verdienmodel, organisatie en beleving is samenwerking met andere stakeholders noodzakelijk. Welke gemeenschappelijke uitdagingen kunnen zij formuleren, wat zijn de behoeften, wat is het aanbod en hoe kunnen die met elkaar verbonden worden. Het Toekomstfonds in Beernem is een voorbeeld van een dergelijk traject

Cocreatie in het onderwijs en met jongeren

Meer en meer scholen willen zich openstellen voor hun buurt en zien voor zichzelf een ruimere rol in hun omgeving.

Scholen zijn ook uitgelezen plekken om met het vernieuwende gedachtegoed rond cocreatie aan de slag te gaan. Onderwijsinstellingen worden gedreven vanuit zorg voor de komende generaties. Hen de kenmerken van cocreatie eigen maken opent hun blik voor de kracht van diversiteit en het vinden van nieuwe oplossingen in een complexe wereld.

Cocreatie met bedrijven

Wat is het belang van cocreatie voor bedrijven? De meerwaardecirkel laat verschillende vormen van waardecreatie zien.

Het internet zorgt voor een onmetelijke stroom aan informatie en communicatiemogelijkheden. Het hebben van informatie is niet langer onderscheidend. Waarde creëren samen met de klant, met de consument of liever de consumant (zie het Nieuwe ondernemen pagina 23) kan hierop het antwoord zijn.

Deze zoektocht gaat over het betrekken van de stakeholders, ook wel stakeholderengagement genoemd. Cocreatie wordt hierdoor een nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemen (MVO). En een die niet langs de kostenkant maar langs de opbrengstenkant gesitueerd wordt.

Cocreatie met de buurt

Wat is het belang van cocreatie voor bedrijven? De meerwaardecirkel laat verschillende vormen van waardecreatie zien.

Het internet zorgt voor een onmetelijke stroom aan informatie en communicatiemogelijkheden. Het hebben van informatie is niet langer onderscheidend. Waarde creëren samen met de klant, met de consument of liever de consumant kan hierop het antwoord zijn.

Deze zoektocht gaat over het betrekken van de stakeholders, ook wel stakeholderengagement genoemd. Cocreatie wordt hierdoor een nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemen (MVO). En een die niet langs de kostenkant maar langs de opbrengstenkant gesitueerd wordt.